dodaj do ulubionych drukuj kontakt
 
 
 

 
 

 
 

Pomoc techniczna  
Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IV Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Pomoc Techniczna współfinansowane są...

Stan wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006

Na podstawie informacji uzyskanych od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego alokacja ze środków wspólnotowych przyznanych na dofinansowanie inwestycji w ramach ZPORR (na koniec czerwca 2009 r. - na koniec okresu kwalifikowalności wydatków) wyniosła 2.968.470.769 EURO, co zgodnie z algorytmem przeliczania alokacji z euro na złoty aktualnie daje 11.480.555.684 PLN. W ramach ZPORR, wg stanu na koniec czerwca 2009 r., podpisano w całym kraju 13 741 umów/decyzji o dofinansowanie projektów o wartości 12.317.880.092 PLN ze środków wspólnotowych (107,3% alokacji). Zdecydowana większość projektów – 12.614 została rozliczona, a w ramach pozostałych projektów weryfikowane są wnioski o płatność końcową, bądź przeprowadzona jest kontrola na zakończenie. MRR informuje, iż z kont programowych wypłacono 98,6% alokacji (tj.11.317.574.890 PLN), natomiast wartość projektów zakończonych stanowi już 96,6% (tj.11.090.016.890 PLN) dedykowanych Polsce środków w ramach ZPORR. Województwo Lubuskie na realizację inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego otrzymało 82 552 619 EURO. Na podstawie kursu euro z dnia 29 czerwca 2009 r. wysokość dostępnych środków wyniosła 318.632.203,38 PLN (wartość ta uwzględnia limity środków dla Priorytetów I, II, III Programu wdrażanych w Województwie Lubuskim). Środki dostępne w ramach ww. Priorytetów przeznaczono na realizację projektów: z zakresu ochrony zdrowia, społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury drogowej, infrastruktury ochrony środowiska, infrastruktury edukacyjnej i sportowej, rozwoju turystyki i kultury oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Wykorzystanie alokacji dla Województwa Lubuskiego wg stanu kontraktacji na dzień 30 czerwca 2009 r. w ramach ZPORR przekroczyło 100% dostępnych środków, tj. 111,63% dla Priorytetu I, 104,08% dla Priorytetu II oraz 108,78% dla Priorytetu III. Od początku realizacji ZPORR w Priorytecie I, II i III w lubuskim zawarto 441 umowy. Z kont programowych wypłacono 102,44% alokacji dla I Priorytetu (tj.185.525.057,10 PLN), 90,20% dla II Priorytetu (tj.46.437.635,38 PLN) i 100,19% alokacji w Priorytecie III (tj.86.207.958,34 PLN).

Konkurs ZPORR – Działanie 1.1 (III nadkontraktacja)

Informujemy, iż w dniu 19 czerwca 2009 r., w wyniku rozstrzygnięcia procedury konkursowej w ramach nadkontraktacji środków w Priorytecie I ZPORR 2004 – 2006, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę Nr 189/1380/09 w sprawie dofinansowania projektu zgłoszonego do realizacji w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

Pobierz Uchwała 189/1380/09

Pobierz Załącznik do uchwały 189/1380/09.pdf

Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniach: 5-9 czerwca 2009 r.

- Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej konkurencyjności regionu, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Pobierz ZPORR-po konkursie- 5-9 czerwca 2009 r

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę Nr 186/1340/09 uchylającą Uchwałę Nr 183/1307/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu zgłoszonego do realizacji w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu

W dniu 26 maja 2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę Nr 183/1307/09 przyznającą dofinansowanie dla projektu pt. „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odcinku Torzym – Gubin” (wniosek nr Z/2.08/I/1.1.1/4/09), zgłoszonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do realizacji w ramach Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Projekt uzyskał uprzednio rekomendację Komitetu Monitorującego LRPO. Projekt nie mógł jednak otrzymać dofinansowania z uwagi na fakt, iż procedura oceny oddziaływania na środowisko została przeprowadzona niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. W związku z tym w dniu 4 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę Nr 186/1340/09 uchylającą Uchwałę Nr 183/1307/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu zgłoszonego do realizacji w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

Pobierz Uchwały

Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej dla Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniach: 29 kwietnia 2009 r. - 6 maja 2009 r. - Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej konkurencyjności regionu, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Pobierz ZPORR-po konkursie-strona 29 kwietnia-6 maja 2009 r

Konkurs zamknięty w ramach Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO zgodnie art. 41 ust. 1 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) jako Instytucja Wdrażająca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 z uwagi na niewykorzystanie całej alokacji przyznanej do zakontraktowania w poprzednich naborach, ogłasza w terminie od 5 czerwca do 9 czerwca 2009 r. konkurs zamknięty w ramach Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa.

Pobierz III konkurs ZPORR

Konkurs ZPORR – Działanie 1.1 (III nadkontraktacja)

Informujemy, iż w dniu 5 maja 2009 r., w wyniku rozstrzygnięcia procedury konkursowej w ramach nadkontraktacji środków w Priorytecie I ZPORR 2004 – 2006, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę Nr 178/1266/09 w sprawie dofinansowania projektu zgłoszonego do realizacji w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

Pobierz Uchwałę Nr 178/1266/09

II Nadkontraktacja ZPORR

Informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2009 r. podjął Uchwałę Nr 177/1259/09 w sprawie dofinansowania projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Działań 1.3., 1.4., 3.5. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (II nadkontraktacja).

Pobierz Uchwałę ZWL

Zakończenie oceny

Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zakończył ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej, złożonych przez Beneficjentów w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubuskiego (Instytucję Wdrażającą ZPORR) w dniach 8-16 kwietnia 2009 r. w ramach nadkontraktacji środków w Priorytecie I ZPORR.

Informacja o wynikach oceny

Konkurs ZPORR 1.1.1

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO zgodnie art. 41 ust. 1 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) jako Instytucja Wdrażająca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 z uwagi na niewykorzystanie całej alokacji przyznanej do zakontraktowania w poprzednim naborze, ogłasza w terminie od 29 kwietnia do 6 maja 2009 r. konkurs zamknięty w ramach Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa.

Ogłoszenie o konkursie
Dokumenty
Wykaz załączników
Załączniki
strona 1
 

 
 
tel.: (068) 456 52 89
email: region@lubuski.pl
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
Strona startowa | Poleć nasz serwis